moomall รายได้

วิธีสร้างรายได้กับ moomall

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจกับ moomall นั้นง่ายมาก แค่นำค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น moomall สะสมภายในเดือนนั้นๆให้ครบ 120mp เราก็สามรถเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ Pacer กับ moomall ได้แล้ว หลังจากเป็น Pacer แล้วเราจะมีรหัสแนะนำและลิงค์แนะนำส่วนตัวให้เราสามารถสร้างรายได้ทันที

moomall รายได้ข้อที่ 1 เรียกว่า Building Bonus เป็นการเริ่มต้นสร้างรายได้ง่ายๆจากการแนะนำนักธุรกิจมาเป็น Pacer กับ moomall

moomall รายได้ข้อที่ 2 Sharing Bonus เป็นแผนรองรับคนชอบออนไลน์ แค่แชร์ลิงค์ก็สามารถสร้างรายได้ง่ายๆ

moomall รายได้ข้อที่ 3 เรียกว่า Bosting Bonus เป็นแผนปันผลจากการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้

moomall รายได้ข้อที่ 4 เรียกว่า Engage Bonus เป็นวิธีการสร้างรายได้ปันผลระยะยาว