แผนการตลาด cci

จุดเด่นของแผน CCI Champ of champ คือแผนไฮบริด
ซื้อสินค้าสะสมได้
มีระบบการวางองค์กรแบบการช่วยเหลือทีมงาน (Auto Replacement)
1.โบนัส ค่าแนะนำธุรกิจ 190%
จ่าย 5 ชั้น 150% , 10%,10%,10%,10%
2. โบนัสทีมอ่อน จ่าย 50-70% ของทีมอ่อน
3. โบนัส แมทชิ่ง จ่ายรายได้จากทีมอ่อน 3 ชั้น 10%,5%,5%
4. โบนัสบริหาร All sales 10%
จ่าย 5 ตำแหน่ง 2%,2%,2%,2%,2%
5. โบนัส Stock Kit
1) Franchise 15% จาก PV
2) Agency 30% จาก PV
ตำแหน่ง ทางธุรกิจ
DIS  200 pv เป็นเงิน 3,500 บาท
PRO 800 pv เป็นเงิน 8,800 บาท
VIP 2,800 pv เป็นเงิน 30,800 บาท
เงื่อนไขการขึ้นตำแหน่ง
สามารถซื้อสะสมในการขึ้นตำแหน่งได้ ไม่กำหนดระยะเวลา
ตำแหน่งขึ้นแล้วอยู่ได้ตลอดไป รับคอมมิชชั่น โดยไม่ต้องรักษายอด

 สมัครสมาชิก ลงทะเบียน พร้อมรับเวปไซต์ขยายสายงานฟรี…!!!

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%946
%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%945
แผนการตลาด cci ค่าแนะนำ
%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%947แผนการตลาด cci โบนัส Team Balance
แผนการตลาด cci โบนัส Matching
แผนการตลาด cci โบนัสตำแหน่งบริหาร

สนใจร่วมธุรกิจ ลงทะเบียน สมัครตัวแทน/ตัวแทนจำหน่าย